Politica de confidențialitate

DECLARAȚIA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Protecția datelor cu caracter personal în mediul online a devenit o necesitate legiferată și obligatorie. Orice operator trebuie să informeze clientul/colaboratorul despre prelucrarea datelor cu caracter personal și să garanteze păstrarea acestora în siguranță.

IMAGOO DECOROOM SRL cu sediul în Brașov, Bd. Mihail Kogălniceanu, nr.11, bloc C1, etaj 3, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J08/1744/2011, CUI RO29303657, în calitate de operator vă înștiințează pe această cale despre prelucrarea și păstrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal transmise prin operațiuni de furnizare de servicii și produse.

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL

  • informații privind persoana fizică identificată/identificabilă: nume, prenume, adresă, e-mail, telefon, semnătura, informații financiare, informații solicitate de autorități specifice furnizării de servicii și produse, informații din monitorizare audio-video ca urmare a vizitei clientului într-o locație în care se furnizează serviciile IMAGOO DECOROOM SRL, IP-ul, orice alte informații necesare desfășurării activității a IMAGOO DECOROOM SRL.
  • orice acțiune (set de acțiuni) precum colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare, alăturarea ori combinarea, blocarea, arhivarea, ștergerea, distrugerea care operează asupra datelor poate intra în sfera datelor cu caracter personal (direct sau indirect).

COLECTAREA INFORMAȚIILOR

Surse de colectare a informațiilor:
1. atunci când se folosește www.imagoodesign.ro sau se folosesc aplicații ale IMAGOO DECOROOM SRL, se pot cere completări de formulare, chestionare (fără obligativitatea acceptării) necesare furnizării serviciilor;
2. tranzacții directe și indirecte între IMAGOO DECOROOM SRL, parteneri și utilizatori;
3. surse externe specifice instituțiilor publice.

Cum colectăm date personale de la utilizatorii www.imagoodesign.ro
– direct;
– folosind browserul utilizatorului și datele de trafic;
– folosind cookie-uri.

1. Colectarea directă a datelor cu caracter personal.

A1. Subscrierea la newsletter vine cu rugămintea de a ne furniza o adresă de e-mail pentru o comunicare personalizată, păstrarea încetând odată cu revocarea consimțământului.

A2. Plățile efectuate în contul nostru sunt procesate de partenerii noștri bancari, informațiile bancare fiind transmise acestora.

2. Colectarea datelor personale folosind datele de trafic

În timpul vizitei pe www.imagoodesign.ro de pe orice dispozitiv furnizați informații precum adresa dumneavoastră de IP, ora vizitei, localizarea, paginile vizitate. Serviciile externe de analiză a traficului (ex. Google Analytics) sunt folosite exclusiv de către www.imagoodesign.ro pentru îmbunătățirea serviciilor și pentru asigurarea și menținerea securității site-ului.

3. Colectarea datelor prin intermediul cookie-urilor (per sesiune și fixe)
Cookie-urile sunt folosite pentru a reține parolele, preferințele de limbă, filtrele pentru protecția minorilor, tipurile de reclame agreate sau limitarea lor.

ÎN CE SCOPURI PRELUCREAZĂ IMAGOO DECOROOM SRL DATELE CU CARACTER PERSONAL

IMAGOO DECOROOM SRL identifică (prin mijloacele fixe definite mai sus) potențiali utilizatori care accesează serviciile furnizate, monitorizează operațiuni în acest sens, realizează sondaje și/sau profiluri în cadrul activităților de marketing, realizează analize interne specifice serviciilor furnizate. IMAGOO DECOROOM SRL prelucrează date cu caracter personal și în vederea soluționării diverselor proceduri de natură juridică care au legătură cu furnizarea de servicii, arhivarea lor făcându-se atât fizic, cât și electronic. Există instituții ale statului român reglementate legal care pot cere rapoarte care să cuprinda date cu caracter personal.

ÎN CE TEMEI SE PRELUCREAZĂ DATELE CU CARACTER PERSONAL

Legea care definește General Data Protection Regulation a fost promulgată și produce efecte și pe teritoriul României astfel:
– (art. 6(1) b GDPR) – se referă la colectarea datelor cu caracter personal prin intermediul formularului de comandă;
– (art. 6 (1) c GDPR) se referă la datele obligatorii necesare emiterii de facturi;
– (art 6 (1) a GDPR) este nevoie de cererea consimțământului în vederea folosirii datelor cu caracter personal pentru marketing (abonarea la newsletter, cookie-uri etc.);
– (art 6 (1) f GDPR si legea 506/2004 art 12 (2)) se referă la interesul legitim al www.imagoodesign.ro în vederea securizării și optimizării site-ului propriu (considerent 49 GDPR).

COMUNICAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ESTE OBLIGATORIE PENTRU UTILIZATOR, refuzul lor duce la imposibilitatea furnizării de servicii. Utilizatorul are dreptul de a refuza prelucrarea datelor cu scopul de a fi folosite în marketing direct.

DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Am precizat mai sus scopurile în vederea cărora se colectează datele cu caracter personal. Totodată, dacă este cu adevărat necesar, IMAGOO DECOROOM SRL poate pune la dispoziția autorităților legale și partenerilor contractuali diverse date cu caracter personal (limitate) ale utilizatorilor pe care aceștia din urmă se obligă să nu le folosească în alt scop (ex. autorități publice, auditori, juriști, contabili, societăți care fac parte din grupul IMAGOO DECOROOM SRL).

În baza legii nr. 2016/679 (GDPR) adoptată de Parlamentul European există posibilitatea de TRANSFER AL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN AFARA ȚĂRII.

Datele cu caracter personal pot fi stocate atâta timp cât prevede legea, respectiv 3 ani pentru stocarea datelor contractuale și 10 ani pentru stocarea datelor financiare. Prelucrarea datelor se poate face până la momentul în care s-a atins scopul care a vizat culegerea lor, momentul următor implicând arhivarea sau distrugerea lor.

MĂSURILE PRIVIND SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

– este mandatorie păstrarea confidențialității datelor, motiv pentru care utilizatorii folosesc numele propriu și parola;
– orice utilizator care accesează/colectează/modifică date cu caracter personal este înregistrat cu data, ora și operațiunea efectuată;
– doar utilizatorii autorizați au dreptul să imprime facturi, avize, contracte și alte acte care conțin date cu caracter personal.
Utilizatorul sau posibilul utilizator care intră în incidența prelucrării datelor cu caracter personal are următoarele drepturi:

  1. Dreptul de a fi informat despre colectarea datelor conform art. 13 si 14 GDPR;
  2. Dreptul de a avea acces la datele prelucrate – art. 15 GDPR;
  3. Dreptul de a cere modificarea sau chiar ștergerea datelor – art. 17 GDPR, mai puțin excepțiile prevăzute de lege;
  4. Dreptul de a cere o minimă prelucrare sau de a refuza prelucrarea datelor cu caracter personal – art. 18 GDPR;
  5. Dreptul de transfer al datelor către alt operator – art. 20 GDPR
  6. Retragerea dreptului de prelucrare a datelor după ce inițial s-a dat consimțământul;
  7. Refuzul prelucrării datelor în scopuri de marketing și crearea de profiluri;
  8. Atunci când se simte neîndreptățit utilizatorul are dreptul de a apela la ANSPDCP sau de a se îndrepta către instanța de judecată competentă.

IMAGOO DECOROOM SRL ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A ADUCE MODIFICĂRI ACESTEI DECLARAȚII CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL FĂRĂ A ÎNȘTIINȚA ÎN PREALABIL, PUBLICÂND PE SITE VERSIUNEA ACTUALIZATĂ.

Orice notificare poate fi adresată în format electronic la contact@imagoodesign.ro  sau în scris la adresa: Brașov, Bd. Mihail Kogalniceanu, nr.11, bloc C1, etaj 3.